VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

MKS Dunajská Lužná pozýva na divadelné predstavenie Panoptikum

divadelné predstavenie Divadla na kolene – skvelá situačná komédia pre dospelejšiu generáciu; začiatok o 17.30 hod., vstup od bankomatu.


Obec Rovinka pozýva na 7. ročník detských divadelných predstavení do MKS v DUNAJSKEJ LUŽNEJ !!!

Detské popoludnie – Fašiangový disco karneval – začiatok o 16 hod. v MKS Dunajská Lužná, vchod od cintorína, vstupné: 2 €


Informácia o činnosti v rafinérii Slovnaft - február

V mesiaci február je v spoločnosti Slovnaft naplánovaná odstávka jednej výrobnej jednotky, a taktiež nábeh jednej výrobnej jednotky. Tieto činnosti môže sprevádzať zvýšená hladina hluku alebo zápachu. Odstávka aj nábeh výrobných jednotiek sú štandardné a riadené procesy súvisiace s ich prevádzkou. Viac informácií o hluku, zápachu a ďalších sprievodných javoch rafinérie nájdete tu. Za prípadné nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.


Oznam Regio Jet

Vážení cestujúci, z dôvodu údržby železničnej trate obmedzí manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky – jazdu vybraných vlakov spoločnosti RegioJet. Z tohto dôvodu budú vybrané vlaky vedené odklonom: v SOBOTU 6.2. v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Nové Mesto v čase 9:30 – 12:30 h. vlaky RegioJet vedené odklonom cez stanicu Bratislava - Rača: 4318/4319/4320/4321/4322/4323


VOĽBY 2016 - zmena!!!

Informácie k voľbám do NR SR v roku 2016, ktoré sa budú konať 5.3.2016

Oznam - elektronická adresa


Informácia o aktivitách v DK Rovinka

všetky aktivity - pohybové, tanečné, knižnica pokračujú bezo zmeny. Technická závada je len vo veľkej sále.


Informácie ohľadom rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4

Vážení občania. Za účelom lepšej informovanosti obyvateľstva vo veci prípravy projektu rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4, bola založená internetová stránka www.obchvatbratislavy.sk.

V sekcii Dokumenty sú pravidelne dopĺňané dokumenty súvisiace s prípravou projektu. Aktuálne obsahuje mapy mapy D4R7. Záujemcovia si dokumenty môžu voľne stiahnuť priamo zo stránky."


Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.1.2016. Od tohto dátumu sa uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám.


Výzva pre občanov - orez a výrub stromov

Obec Rovinka a Západoslovenská energetika upozorňujú na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochranom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. V prípade, že stromy prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Viac informácií v prílohách.

Výzva - odstránenie stromov


Výzva občanom o používaní reflexných prvkov na základe zákona o cestnej premávke

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2016 a oznam o platbe za odpady na rok 2016

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2016

Oznam o platbe za odpady na rok 2016


Petícia za riešenie dopravného kolapsu

Mestská časť Vrakuňa spustila petičnú akciu za čo najrýchlejšiu prípravu a následnú výstavbu preložky cesty II/572 v úseku PHAROS - Ráztočná ulica, aby a vytvoril vnútromestský obchvat s napojením na plánovaný diaľničný obchvat D4.

Petícia na podpis


Občianske združenie MAS Dunaj o.z. sa uchádza o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny

V súčasnosti pripravuje stratégiu rozvoja územia členských obcí, tzv. "Stratégiu CLLD". Týmto Vás, obyvateľov regiónu členských obcí, zároveň vyzývame k spolupodieľaniu sa na tvorbe Stratégie miestneho rozvoja CLLD tým, že nám na emailovú adresu info@masdunaj.sk zašlete Vaše nápady, postrehy či námety na zvýšenie kvality života v jednotlivých členských obciach najneskôr do 19.11.2015. Vyberte 3 najzaujímavejšie aktivity zo všetkých oblastí:(napr. Oblasť 1 - Aktivita 3 atď.). Viac informácií v prílohe.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2016

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA