VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Pozvánka na "Rovinčanskú kvapku krvi"

Obec Rovinka v spolupráci so ZO SZZ Rovinka a s Národnou transfúznou stanicou SR Bratislava pozýva pri príležitosti 780. výročia obce Rovinka darcov a prvodarcov na "Rovinčanskú kvapku krvi", ktorá sa uskutoční dňa 9.9.2015 od 8:00 do 11:00 v DK Rovinka. Viac informácií o akcii a o darcovste v prílohe, resp. na stránke NTSSR - Viac o darovaní krvi


Pozvánka na oslavu dňa obce a 780. výročia 1. písomnej zmienky o obci

Obec Rovinka pozýva na Deň obce Rovinka, ktorý sa uskutoční dňa 12.9.2015 od 15:00 hod v areáli kultúrno-športového centra (štadión)


BVS oznamuje obyvateľom

že na uliciach: Železničná - Krásna bude dňa 27.8. od 8:00 do 12:00 dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti.


Oznámenie Národnej diaľničnej spoločnosti- Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever a Ivanka sever - Rača

Dovoľujeme si Vás informovať, že so stavbou D4 a s tým súvisiacim odkupovaním pozemkov bude majiteľov kontaktovať priamo Národná diaľničná spoločnosť a. s. Ak vás bude kontaktovať iná spoločnosť ide o neserióznu ponuku.


Upozornenie na škodlivú a nezákonnú prax dekapitácie stromov na Slovensku

Dekapitácia - neselektívny orez celej koruny stromu. Dekapitácia stromov je porušením zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.


Pozvánka na 5. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce

dňa 05.09.2015 od 15:00 na futbalovom ihrisku v areáli športového centra. Záujemci/družstvá sa môžu zaregistrovať a prísť zabojovať o putovný pohár. Viac informácií v prílohe.


Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 29.08.2015 v čase od 8:00 do 14:00 ulice: Rovinka č. 86/OP


Oznámenie - Západoslovenská distribučná

oznamuje o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy. Viac informácií v prílohe.


Prihlásenie k trvalému /prechodnému pobytu

Informácia, čo musí občan, ktorý sa chce v obci (meste, mestskej časti) prihlásiť k trvalému pobytu musí v ohlasovni pobytu na danom obecnom úrade predložiť (v prílohe)


OZNAM - zmeny v zbernom dvore

Zberný dvor na triedený odpad v Rovinke na Železničnej ulici je opäť v prevádzke s upravenými – rozšírenými otváracími hodinami

Utorok a štvrtok: od 08,00 hod. – do 18,00

Sobota: od 08.00 hod. - do 13,00 hod.

Prosíme občanov – pôvodcov odpadu aby tieto dodržiavali a nedávali triedený odpad mimo areálu Zberného dvora.


Informácia o povinnosti PODAŤ ŽIADOSŤ O URČENIE ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOVE V ULICIACH OBCE ROVINKA

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Rovinka, pristupuje obec k určovaniu orientačných čísiel. „Žiadosti o určenie orientačného čísla budove“ sú zverejnené v podstránke Tlačivá na stiahnutie a sú k dispozícii aj na Obecnom úrade. Vlastníci budov majú povinnosť podať žiadosti do 30.9.2015. Viac informácií v prílohe.


PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4 (od Jaroviec až po Raču) a rýchlostnej cesty R7 (Dunajská Lužná - Ketelec – Prievoz) formou verejno-súkromného partnerstva

Diaľničný obchvat D4 a s ním súvisiaca rýchlostná cesta R7 významným spôsobom pomôže všetkým vodičom, ktorí prechádzajú cez hlavné mesto SR a zároveň dokáže vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v husto osídlenom regióne na juhovýchod od Bratislavy. V týchto oblastiach je už dnes doprava za hranicou únosnosti a po zohľadnení očakávaných rastov intenzity dopravy bude v roku 2020 doprava na týchto úsekoch kolabovať. Preto žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začať s výstavbou čo najskôr. Petičné hárky môžete odovzdať na obecnom úrade.

Príloha - petícia


Ponuka na prenájom

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytové priestory Centrum obce - River. Bližšie informácie je možné získať osobne na Obecnom úrade v Rovinke, e-mailom: obecrovinka@obecrovinka.sk, alebo telefonicky na č.: 02/45985218, kl.5.


Ponuka na prenájom

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor o celkovej výmere 26,89m2 nachádzajúci sa v nehnuteľnosti súp.č. 470 - „Centrum obce „River“ (za Obecným úradom) Bližšie informácie je možné získať osobne na Obecnom úrade v Rovinke, e-mailom: obecrovinka@obecrovinka.sk alebo telefonicky na č. 02/45985218, kl.5.


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v RovinkeINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2015


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov... 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA