VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Obec Dunajská Lužná informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pracovník údržby verejného priestranstva a verejnej zelene

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná Predpokladaný termín nástupu: dohodou Druh pracovného pomeru: plný úväzok Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie Iné kritériá a požiadavky: 1. Vodičské oprávnenie skupiny B – je výhodou Požadované doklady: 1. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu 2. fotokópia dokladu o vzdelaní 3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 4. súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Termín doručenia žiadosti do: 06.05.2016


Obec Miloslavov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy v Miloslavove

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §7 a §34 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; najmenej 5 rokov pedagogickej praxe; riadiace, organizačné a odborné predpoklady; občianska bezúhonnosť; zdravotná spôsobilosť; znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie; ovládanie práce s počítačom; ovládanie štátneho jazyka.


Školská jedáleň hľadá kuchárku

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta: pomocná sila, resp. vyučená kuchárka do školskej jedálne. Termín nástupu: ihneď. Viac informácií v prílohe.


Štatistický úrad SR informuje

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2016 "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)". Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla do 31. mája 2016. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ SR, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie, ktoré poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Viac informácií v prílohe.


Oznam - zber veľkoobjemového odpadu

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom, sa uskutoční v rámci jarného upratovania zber veľkoobjemového domového odpadu – starého nábytku, ako sú demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy, čalúnený nábytok, matrace a koberce v termíne od pondelka 2.5.2016 do soboty 7.5.2016 na našom Zbernom dvore v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.


Informácia o činnosti v rafinérii Slovnaft - apríl

V mesiaci apríl je v spoločnosti Slovnaft, a. s. naplánovaná odstávka jednej výrobnej jednotky a postupný nábeh piatich výrobných jednotiek. Tieto činnosti môže sprevádzať zvýšená hladina hluku a prípadného zápachu. Za prípadné nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.


Oznam pre daňovníkov

Obec Rovinka oznamuje daňovníkom miestnych daní, že rozhodnutia k dani pre zdaňovacie obdobie r. 2016 si môžu prísť osobne prevziať do konca apríla 2016 v čase úradných hodín na 1.posch. OÚ, č. dv. 13. Daňovníci miestnej dane za psa obdržia aj igelitové vrecúška na psie exkrementy.


Oznam o vydávaní nádob na komunálny odpad

Po prihlásení sa u pracovníčky na Obecnom úrade k vývozu komunálneho odpadu alebo po predložení požiadavky o výmenu nádob sa z technických príčin budú až do odvolania preberať a odovzdávať nádoby na komunálny odpad a papier v skladových priestoroch na Železničnej ulici s. č. 358 každú stredu v čase od 13.30 hod. do 15.30 hod.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2016

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA