VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Obec Rovinka a PELE klub pozývajú na FESTIVAL FAZULE - súťaž družstiev

25.10.2014, zahájenie: 10:00, vstup je voľný, štartovné: 5 €, bude zabezpečený sprievodný program a tombola


Výluka Regio Jet v dňoch 21.10 a 22.10.2014

v úseku Nové Košariská - Podunajské Biskupice od 9:35 - 14:20 Obec Rovinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY v ROVINKE

s predpokladaným nástupom od 1. februára 2015


OZNÁMENIE činnosti v rafinérii Slovnaft - október

Rafinéria poskytuje informácie o činnostiach, ktoré môžu mať negatívny vplyv na kvalitu života obyvateľov.


Oznam - Prerušenie dodávky elektriny

dňa 17.10.2014 v čase od 11:30 do 15:00. Zoznam dotknutých ulíc v prílohe.


Oznam - Prerušenie dodávky elektriny

dňa 17.10.2014 v čase od 8:00 do 10:30. Zoznam dotknutých ulíc v prílohe.


Vyhlásenia kandidatúty na starostu obce a poslancov OZ - Obec Rovinka

Miestna volebná komisia zaregistrovala kandidátov uvedených v prílohe


Voľby do orgánov samosprávy obce Rovinka

Informácie pre občana - kandidáta na poslanca a starostu obce. Voľby sa uskutočnia dňa 15.11.2014


OZNÁMENIE činnosti v rafinérii Slovnaft

Mimoriadna informácia o odstávke výrobnej jednotky. V období od 27. septembra do 6. októbra 2014 bude prebiehať odstavenie výrobnej jednotky a príprava jednotlivých zariadení pre údržbu. V tejto súvislosti sa očakáva zvýšená hladina hluku, zápachu a spaľovanie uhľovodíkov na poľných horákoch, čoho dôsledkom môže byť sprievodné zadymenie. Rekonštrukcia výrobnej jednotky bude prebiehať do 6. novembra 2014. O činnostiach, ktoré môžu mať negatívny vplyv na kvalitu života obyvateľov, bude rafinéria priebežne informovať. Za zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňuje.


OZNÁMENIE o začatí územného konania

pre stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Príloha


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v Rovinke


Petícia - Referendum o ochrane rodiny

Podrobnejšie informácie o petícii nájdete na stránke www.alianciazarodinu.sk, ak budete mať záujem petíciu podporiť svojim podpisom, Petičný hárok je umiestnený na úradnej tabuli na Obecnom úrade.


Oznam Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave

KR PZ v Bratislave upozorňuje na podvodníkov využívajúcich dôverčivosť seniorov, ktorým spôsobujú majetkové škody. Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami, buďte preto opatrní a upozornite na to aj starších spoluobčanov.


UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV VO VECI OREZU A VÝRUBU STROMOV

... v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia....

Výzva - orezy drevínINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2014

Termíny zberu papiera a plastov...


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


Oznam pre daňovníkov

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť všetkých daňovníkov prevádzkujúcich v obci Rovinka ubytovanie za odplatu na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na podanie Ohlásenia o vzniku daňovej povinnosti za ubytovanie.

Od 1.1.2013 nadobudlo účinnosť VZN obce Rovinka č.6/2013 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré upravuje najmä povinnosti prevádzkovateľa, sadzbu a spôsob vyberania tejto dane. Potrebné tlačivo na vznik daňovej povinnosti za ubytovanie je uložené v sekcii „pre občanov – tlačivá“.


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov...


NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor v budove zdravotného strediska...


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky
   Mapa Senec a okolie

    Mapa Senec a okolie


 

REKLAMA