VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

VÝZVA z dôvodu sneženia !!!

Vážení občania, z dôvodu výrazného zhoršenia poveternostnej situácie (husté sneženie)si Vás dovoľujem požiadať o pomoc pri odpratávaní snehu a to najmä:

- aby ste neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (bránia iným vozidlám pri ohŕňaní snehu)

- aby ste zvážili cestovanie s motorovými vozidlami po miestnych komunikáciách

- aby každý majiteľ nehnuteľnosti odpratal tú časť verejného chodníka, ktorá susedí s jeho nehnuteľnosťou (odpratal sneh z chodníka pred svojim domom).

Odpratávanie snehu z miestnych komunikácií (ich zjazdnosť) zabezpečujeme v spolupráci s PD Úsvit Dunajská Lužná a so stavebnou spoločnosťou pána Marka. Zvládnuť súčasnú poveternostnú situáciu je možné len za pomoci všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci. Ďakujem každému, kto pomáha odhŕňať sneh z miestnych komunikácií a chodníkov.

S úctou, Milan Bombala, starosta obce Rovinka.


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa "Materskej školy Rovinka"

s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2015. Požadované predpoklady a ďalšie informácie sa nachádzajú v prílohe.


V súlade s vyhláškou MŠ SR sa prijímanie detí do MŠ Rovinka uskutoční

v termíne od 9.3.2015 (8:00) do 13.3.2015 (do 17:00). Podmienky prijímania detí sú uvedené v prílohe.


Opäť začíname - detské divadelné predstavenia

od 1.2.2015, vstupné na predstavenia: 2 €. Prvé sa predstaví divadlo Dúha s predstavením Katkine výmysly.


Informácie k referendu

... otázky referenda, poučenie, informácie o hlasovacích preukazoch


Referendum 2015

Informácie o referende 2015

Referendum - kreovanie komisií

Referendum - Delegovanie členov


Oznámenie o zápise do Základnej školy

na školský rok 2015/2016. Zápis sa uskutoční v priestoroch KD Rovinka, dňa 4. februára 2015 od 14:00 do 18:00. Zápis je povinný pre deti narodené do 31. augusta 2009. Viac informácií v prílohe.


Oznam Obecného úradu Rovinka

Poplatky za komunálny odpad v roku 2015 bude možné platiť v pokladni Obecného úradu od februára 2015. Povinnosť uhradiť tento poplatok je podľa VZN č. 2/2013 do 31.3.2015. Nezabudnite si zároveň po úhrade poplatku prevziať aj nálepku za "Rok 2015" na nádobu.


Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v RovinkeINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2015


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov... 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky
   Mapa Senec a okolie

    Mapa Senec a okolie


 

REKLAMA