VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Informácia o povinnosti PODAŤ ŽIADOSŤ O URČENIE ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOVE V ULICIACH OBCE ROVINKA

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Rovinka, pristupuje obec k určovaniu orientačných čísiel. „Žiadosti o určenie orientačného čísla budove“ sú zverejnené v podstránke Tlačivá na stiahnutie a sú k dispozícii aj na Obecnom úrade. Vlastníci budov majú povinnosť podať žiadosti do 30.9.2015. Viac informácií v prílohe.


Informácia o výluke RegioJet

Vážení cestujúci, z dôvodu údržby železničnej trate bude zavedená náhradná autobusová doprava v dňoch PONDELOK 27.7., UTOROK 28.7.v úseku Podunajské Biskupice – Kvetoslavov v čase 10:15 – 13:50 h. Viac informácií v prílohe


Mimoriadny oznam

Na základe výstrahy Okresného úradu v Senci a SHMÚ z dôvodu vysokých teplôt bude v súlade s vyhláškou 544/2007 Obecný úrad dňa 22.7. otvorený len do 14:00 hod.


Informácia pre občanov o určení orientačných čísel

Obec Rovinka informuje, že občania si môžu podávať žiadosti o určenie orientačného čísla.


Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín ZADARMO

zúčastniť sa môžu deti od 8 do 12 rokov. Kde? Inštitút pre verejnú správu Bratislava. Kedy? Od 1.8. - 8.08.2015. Viac informácií v priloženom letáku a ďalších tlačivách

Informácie o tábore

Žiadosť o zaradenie dieťaťa do letného tábora

Potvrdenie lekára


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru-vyhlásenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 9a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 04. júla 2015 od 9. 00 do odvolania.


Oznam o zmene v Zbernom dvore Rovinka

Zberný dvor v Rovinke na Železničnej ulici bude od 1.7.2015 z dôvodu čerpania dovolenky a personálnych dôvodov až do odvolania odoberať len rozdelený zelený odpad zo záhrad (tráva - burina) a konáre!

Prevádzkové hodiny:

Utorok a štvrtok: od 13,00 hod. – do 17,00 hod.

Sobota: od 08.00 hod. - do 12,00 hod.


Pozvánka na "Rovinčanskú kvapku krvi"

Obec Rovinka v spolupráci so ZO SZZ Rovinka a s Národnou transfúznou stanicou SR Bratislava pozýva pri príležitosti 780. výročia obce Rovinka darcov a prvodarcov na "Rovinčanskú kvapku krvi", ktorá sa uskutoční dňa 9.9.2015 od 8:00 do 11:00 v DK Rovinka. Viac informácií o akcii a o darcovste v prílohe, resp. na stránke NTSSR - Viac o darovaní krvi


Zmeny vo vydávaní obedov

Školská jedáleň pri ZŠ Rovinka oznamuje, že od septembra 2015 sa mení systém výdaja obedov v školskej jedálni. Od 2. septembra sa budú vydávať len na základe čipov. Za čip musí stravník zaplatiť 4,16 € do 24.7.2015 u vedúcej školskej jedálne a následne mu bude čip vydaný. Viac informácií v prílohe


POZOR NA POŽIARE!!!

V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike. V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.


Obec Rovinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa "Materskej školy Rovinka"

s predpokladaným nástupom 1.9.2015. Požadované predpoklady a viac informácií sa dozviete v prílohe.


Pozvánka na detský letný tábor - FUTBAL CAMP

Detský denný tábor - Informácie o cene, termínoch a programe v prílohe.


PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4 (od Jaroviec až po Raču) a rýchlostnej cesty R7 (Dunajská Lužná - Ketelec – Prievoz) formou verejno-súkromného partnerstva

Diaľničný obchvat D4 a s ním súvisiaca rýchlostná cesta R7 významným spôsobom pomôže všetkým vodičom, ktorí prechádzajú cez hlavné mesto SR a zároveň dokáže vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v husto osídlenom regióne na juhovýchod od Bratislavy. V týchto oblastiach je už dnes doprava za hranicou únosnosti a po zohľadnení očakávaných rastov intenzity dopravy bude v roku 2020 doprava na týchto úsekoch kolabovať. Preto žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začať s výstavbou čo najskôr. Petičné hárky môžete odovzdať na obecnom úrade.

Príloha - petícia


Ponuka na prenájom

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytové priestory Centrum obce - River. Bližšie informácie je možné získať osobne na Obecnom úrade v Rovinke, e-mailom: obecrovinka@obecrovinka.sk, alebo telefonicky na č.: 02/45985218, kl.5.


Ponuka na prenájom

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor o celkovej výmere 26,89m2 nachádzajúci sa v nehnuteľnosti súp.č. 470 - „Centrum obce „River“ (za Obecným úradom) Bližšie informácie je možné získať osobne na Obecnom úrade v Rovinke, e-mailom: obecrovinka@obecrovinka.sk alebo telefonicky na č. 02/45985218, kl.5.


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v RovinkeINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2015


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov... 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA