VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Oznámenie o konaní zhromaždenia - Protestné zhromaždenie občanov obce Dunajská Lužná - blokácia komunikácií.

Obec Dunajská Lužná oznamuje, že na základe Oznámenia o konaní zhromaždenia, sa dňa 01.12.2014 v čase od 06:00 do 08:30 hod. uskutoční blokácia komunikácií Lipová, ulica Pri hrádzi a ciest III. triedy - Orechová a Lipnická. Predpokladáme, že uvedené zhromaždenie bude mať vplyv na plynulosť dopravy.


Výsledky komunálnych volieb 2014 v Rovinke

pre voľbu starostu obce Rovinka a poslancov.


Oznam - zberný dvor

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č.11/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom, sa uskutoční v rámci jesenného upratovania zber veľkoobjemového domového odpadu – starého nábytku ako sú demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy, čalúnený nábytok, matrace a koberce v termíne od pondelka 24.11.2014 do soboty 29.11.2014 na našom Zbernom dvore v pondelok až piatok v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.


OZNÁMENIE o začatí územného konania

pre stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Príloha


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v Rovinke


Oznam Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave

KR PZ v Bratislave upozorňuje na podvodníkov využívajúcich dôverčivosť seniorov, ktorým spôsobujú majetkové škody. Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami, buďte preto opatrní a upozornite na to aj starších spoluobčanov.


UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV VO VECI OREZU A VÝRUBU STROMOV

... v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia....

Výzva - orezy drevínINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2014

Termíny zberu papiera a plastov...


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


Oznam pre daňovníkov

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť všetkých daňovníkov prevádzkujúcich v obci Rovinka ubytovanie za odplatu na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na podanie Ohlásenia o vzniku daňovej povinnosti za ubytovanie.

Od 1.1.2013 nadobudlo účinnosť VZN obce Rovinka č.6/2013 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré upravuje najmä povinnosti prevádzkovateľa, sadzbu a spôsob vyberania tejto dane. Potrebné tlačivo na vznik daňovej povinnosti za ubytovanie je uložené v sekcii „pre občanov – tlačivá“.


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov...


NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor v budove zdravotného strediska...


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky
   Mapa Senec a okolie

    Mapa Senec a okolie


 

REKLAMA