VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Referendum 2015

Informácie o referende 2015

Referendum - kreovanie komisií

Referendum - Delegovanie členov


Pozvánka na divadielko

Obec Rovinka pozýva na divadielko - ŠKOLA ANJELOV, v sobotu, dňa 20.12.2014 o 16:00 hod v sále Kultúrneho domu Rovinka, Vstupné: 2€


Mimoriadna informácia o činnosti v rafinérii

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., zahájila v týchto dňoch odstavovanie výrobnej jednotky AD5. Z tohto dôvodu je možné v priebehu najbližších 14 dní predpokladať zvýšenú hladinu hluku a zápachu. Za prípadné nepríjemnosti a zníženie komfortu sa ospravedlňujú.


Oznam o celoštátnych zmenách cestovných poriadkov

pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú od 14.12.2014 - v prílohe cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú obcou Rovinka.


POZOR ZMENA!!! TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

vývoz papiera bude v sobotu 3.1.2015 (namiesto 1.1.2015). Ďakujeme za pochopenie.


Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

dňa 14.01.2015 od 7:30 do 17:00 hod, z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Dotknuté ulice sú uvedené v prílohe.


OZNAM - Sťahovanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a úprava stránkových hodín

v dňoch 15.12 - 19.12.2014. Od 22.12.2014 bude pracovisko sídli na adrese: Krátka 1, Senec.


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v Rovinke


Oznam Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave

KR PZ v Bratislave upozorňuje na podvodníkov využívajúcich dôverčivosť seniorov, ktorým spôsobujú majetkové škody. Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami, buďte preto opatrní a upozornite na to aj starších spoluobčanov.


UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV VO VECI OREZU A VÝRUBU STROMOV

... v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia....

Výzva - orezy drevínINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2014

Termíny zberu papiera a plastov...


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


Oznam pre daňovníkov

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť všetkých daňovníkov prevádzkujúcich v obci Rovinka ubytovanie za odplatu na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na podanie Ohlásenia o vzniku daňovej povinnosti za ubytovanie.

Od 1.1.2013 nadobudlo účinnosť VZN obce Rovinka č.6/2013 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré upravuje najmä povinnosti prevádzkovateľa, sadzbu a spôsob vyberania tejto dane. Potrebné tlačivo na vznik daňovej povinnosti za ubytovanie je uložené v sekcii „pre občanov – tlačivá“.


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov...


NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor v budove zdravotného strediska...


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky
   Mapa Senec a okolie

    Mapa Senec a okolie


 

REKLAMA