VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Informácia Slovak Lines - možnosť zaslať požiadavky, pripomienky k CP

Slovak Lines informuje o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017.


SPP informuje o prísnejších postihoch za nelegálny odber energií

Nakoľko od 1. júla 2016 platia v rámci novely Trestného zákona prísnejšie postihy za nelegálny odber energií, v prílohe nájdete informáciu spoločnosti Slovensky plynárenský priemysel.


Západoslovenská distribučná oznamuje prerušenie dodávky elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 20.7.2016 bez dodávky elektriny v čase od 8:30 do 13:30 ulice: 201/16, 201/17, 201/18, 201/21, 670


Čiastkové zmeny cestovného poriadku Slovak Lines od 1.7.2016

Od 1.7.2016 dôjde k čiastkovým zmenám na linkách Slovak Lines - viac informácií v prílohách

Zmeny na linke 102412 Bratislava – Dunajská Lužná – Šamorín, Čilistov

Zmeny na linke 102413 Bratislava – Blatná na Ostrove – Gabčíkovo

Aktuálny cestovný poriadok linky 102412

Aktuálny cestovný poriadok linky 102413


Informácia o činnosti v rafinérii Slovnaft - jún

Dňa 17. júna 2016 v ranných hodinách zaznamenali viaceré výrobné jednotky v rafinérii Slovnaft výpadok z dôvodu poklesu napätia pri napájaní elektrickou energiou. Napriek tomu, že sa napájanie elektrickou energiou ihneď obnovilo, výpadok výrobných jednotiek sprevádzalo zvýšenie zápachu a spustenie poľných horákov, ktoré patria k najdôležitejším bezpečnostným prvkom v rafinérii. Aktuálne je činnosť väčšiny dotknutých výrobných jednotiek stabilizovaná. Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.


Informácia ohľadom zapisovania ulice a orientačného čísla do občianskeho preukazu, t.j. vybavenie nového OP

Obec Rovinka v zmysle VZN č. 12/2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a na základe VZN č. 2/2015 o určovaní súpisných orientačných čísiel na území obce Rovinka, pristúpila k prideľovaniu ulice a orientačného čísla do registra obyvateľstva, t.j. doplneniu úplnej adresy, ktorá sa premietne po návšteve Okresného riaditeľstva policajného zboru v Senci, následne aj do osobného dokladu – nového občianskeho preukazu. Nakoľko ide v súčasnosti o zdĺhavý proces (nový zákon od 1.7.2015, nové pracovisko registrácie adries a pod.), tieto „nové“ úplné adresy dopĺňame postupne - po jej registrácii a jej potvrdení Okresným úradom, odb. VVS. Po jej doplnení a vydaní identifikátora adresy, obec dohodne termín na OR PZ v Senci, kedy si budú môcť občania obce Rovinka s trvalým pobytom (ďalej len TP), prednostne, resp. hromadne, ísť nové OP vybaviť. Obec potom zabezpečí podľa záujmu aj autobus/y, ktorými by sa naši občania odviezli do Senca a priviezli domov . Toto bude včas zverejnené a oznámené aj miestnym rozhlasom.


Oznam Obecného úradu Rovinka

Obec Rovinka ponúka parkovacie státia na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska z toho:

- jedno voľné parkovacie státie na Kvetnej ulici

- jedno voľné parkovacie státie na Farebnej ulici

v zmysle VZN č. 14/2013 o miestnej dani za využitie verejného priestranstva. Bližšie informácie na tel.č. 02/45 985 218 kl. 17 alebo emailovej adrese: mitrova@obecrovinka.sk.


Školská jedáleň hľadá kuchárku

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta: pomocná sila, resp. vyučená kuchárka do školskej jedálne. Termín nástupu: ihneď. Viac informácií v prílohe.


Štatistický úrad SR informuje

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2016 "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)". Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla do 31. mája 2016. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ SR, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie, ktoré poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Viac informácií v prílohe.


Oznam o vydávaní nádob na komunálny odpad

Po prihlásení sa u pracovníčky na Obecnom úrade k vývozu komunálneho odpadu alebo po predložení požiadavky o výmenu nádob sa z technických príčin budú až do odvolania preberať a odovzdávať nádoby na komunálny odpad a papier v skladových priestoroch na Železničnej ulici s. č. 358 každú stredu v čase od 13.30 hod. do 15.30 hod.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2016

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA