VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Pozvánka na DEŇ DETÍ

Obec Rovinka, TJ Rovinka a Pele klub pozývajú na deň detí. Dňa 3. júna 2016 od 16:30 na futbalovom ihrisku.


Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rovinka

ktoré sa bude konať dňa 25.5.2016 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovinke.


Oznam Obecného úradu Rovinka

Obec Rovinka ponúka parkovacie státia na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska z toho:

- jedno voľné parkovacie státie na Kvetnej ulici

- jedno voľné parkovacie státie na Farebnej ulici

v zmysle VZN č. 14/2013 o miestnej dani za využitie verejného priestranstva. Bližšie informácie na tel.č. 02/45 985 218 kl. 17 alebo emailovej adrese: mitrova@obecrovinka.sk.


Informácia o činnosti v rafinérii Slovnaft - máj

V mesiaci máj nie sú v spoločnosti Slovnaft naplánované odstavenia ani nábehy výrobných jednotiek, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na komfort života obyvateľov.


Školská jedáleň hľadá kuchárku

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta: pomocná sila, resp. vyučená kuchárka do školskej jedálne. Termín nástupu: ihneď. Viac informácií v prílohe.


Štatistický úrad SR informuje

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2016 "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)". Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla do 31. mája 2016. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ SR, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie, ktoré poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Viac informácií v prílohe.


Oznam pre daňovníkov

Obec Rovinka oznamuje daňovníkom miestnych daní, že rozhodnutia k dani pre zdaňovacie obdobie r. 2016 si môžu prísť osobne prevziať do konca apríla 2016 v čase úradných hodín na 1.posch. OÚ, č. dv. 13. Daňovníci miestnej dane za psa obdržia aj igelitové vrecúška na psie exkrementy.


Oznam o vydávaní nádob na komunálny odpad

Po prihlásení sa u pracovníčky na Obecnom úrade k vývozu komunálneho odpadu alebo po predložení požiadavky o výmenu nádob sa z technických príčin budú až do odvolania preberať a odovzdávať nádoby na komunálny odpad a papier v skladových priestoroch na Železničnej ulici s. č. 358 každú stredu v čase od 13.30 hod. do 15.30 hod.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2016

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA