VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Oznamy

- Pošta bude v dňoch 28.7.-29.7.2014 zatvorení z technických príčin..

- MUDr. Franiak si bude v dňoch 28.7. – 8.8.2014 čerpať dovolenku. Zastupovať ho bude MUDr. Matejková v Dunajskej Lužnej.

- 1. MUDr. Drábová si čerpá dovolenku do 01.08.2014 vrátane. Zastupuje ju MUDr. Novačeková v Podunajských Biskupiciach.


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisova na Obecnom úrade v Rovinke


Oznam o činnosti v rafinérii Slovnaft v mesiaci júl_3


OZNAM OR a HaZZ v Pezinku

Oznam OR a HaZZ v Pezinku - Leto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - upozornenie


OZNAM - Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny dňa 6.8.2014 v čase od 8:30 do 17:00. (Zoznam ulíc v prílohe).


Petícia - Referendum o ochrane rodiny

Podrobnejšie informácie o petícii nájdete na stránke www.alianciazarodinu.sk, ak budete mať záujem petíciu podporiť svojim podpisom, Petičný hárok je umiestnený na úradnej tabuli na Obecnom úrade.


Letný futbalový kemp 2014

4 termíny podľa veku, beseda s futbalovým reprezentantom SR, cena: 99 €

Leták


Oznam Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave

KR PZ v Bratislave upozorňuje na podvodníkov využívajúcich dôverčivosť seniorov, ktorým spôsobujú majetkové škody. Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami, buďte preto opatrní a upozornite na to aj starších spoluobčanov.


UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV VO VECI OREZU A VÝRUBU STROMOV

... v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia....

Výzva - orezy drevínINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2014

Termíny zberu papiera a plastov...


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


Oznam pre daňovníkov

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť všetkých daňovníkov prevádzkujúcich v obci Rovinka ubytovanie za odplatu na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na podanie Ohlásenia o vzniku daňovej povinnosti za ubytovanie.

Od 1.1.2013 nadobudlo účinnosť VZN obce Rovinka č.6/2013 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré upravuje najmä povinnosti prevádzkovateľa, sadzbu a spôsob vyberania tejto dane. Potrebné tlačivo na vznik daňovej povinnosti za ubytovanie je uložené v sekcii „pre občanov – tlačivá“.


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov...


NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor v budove zdravotného strediska...


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - jún

    Kalendár podujatí - jún 2014


 

REKLAMA