VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

OZNAM - týždenný vývoz komunálneho odpadu, dňa 15.9.2014 (sviatok)

Týždenný vývoz komunálneho odpadu počas štátneho sviatku v pondelok dňa 15.9.2014 zostáva v platnosti, pracovníci firmy Marius Pedersen ho v našej obci uskutočnia.


POZVÁNKA na DEŇ OBCE ROVINKA

dňa 13.9.2014 od 16:00 za Obecným úradom v Rovinke


OZNAM - Prerušenie dodávky elektriny

dňa 16.9.2014 v čase od 8:30 do 17:00 hod. Viac informácií v prílohe


Voľby do orgánov samosprávy obce Rovinka

Informácie pre občana - kandidáta na poslanca a starostu obce. Voľby sa uskutočnia dňa 15.11.2014


Oznam vedúcej pošty

od 14.8. do 12.9.2014 aj vrátane sobôt a nediel budú chodiť odpisovať plyn naše poštárky.


Oznam rafinérie Slovnaft

V období od 29. júla do 3. augusta 2014 bude po generálnej revízii nabiehať do výrobného procesu 1 výrobná jednotka. Počas toho je možné očakávať zvýšenú hladinu hluku a zápachu. Za prípadné zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme. Po ustálení technologického režimu (zhruba v druhej polovici týždňa) neočakávame do konca augusta žiadne rušivé vplyvy na život obyvateľov.


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v Rovinke


OZNAM OR a HaZZ v Pezinku

Oznam OR a HaZZ v Pezinku - Leto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - upozornenie


Petícia - Referendum o ochrane rodiny

Podrobnejšie informácie o petícii nájdete na stránke www.alianciazarodinu.sk, ak budete mať záujem petíciu podporiť svojim podpisom, Petičný hárok je umiestnený na úradnej tabuli na Obecnom úrade.


Oznam Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave

KR PZ v Bratislave upozorňuje na podvodníkov využívajúcich dôverčivosť seniorov, ktorým spôsobujú majetkové škody. Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami, buďte preto opatrní a upozornite na to aj starších spoluobčanov.


UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV VO VECI OREZU A VÝRUBU STROMOV

... v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia....

Výzva - orezy drevínINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2014

Termíny zberu papiera a plastov...


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


Oznam pre daňovníkov

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť všetkých daňovníkov prevádzkujúcich v obci Rovinka ubytovanie za odplatu na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na podanie Ohlásenia o vzniku daňovej povinnosti za ubytovanie.

Od 1.1.2013 nadobudlo účinnosť VZN obce Rovinka č.6/2013 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré upravuje najmä povinnosti prevádzkovateľa, sadzbu a spôsob vyberania tejto dane. Potrebné tlačivo na vznik daňovej povinnosti za ubytovanie je uložené v sekcii „pre občanov – tlačivá“.


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov...


NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor v budove zdravotného strediska...


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí - september 2014


 

REKLAMA